Hướng dẫn

Thời gian diễn ra dịch vụ Fan Club từ 08h00’00” đến 23h00’00” hàng ngày.

 1. Đá Bóng
  • Thuê bao phải soạn tin đăng ký dịch vụ theo đúng cú pháp: DK FB gửi 9826 (Cú pháp đăng ký bổ sung: FB, OK, G9, S9, IP, CK, UH, HI, MT, DA, MU, CR7, LI, RE, BA (5.000đ/ngày – Miễn phí cước thuê bao 1 ngày cho lần đăng ký đầu tiên). Thuê bao được hưởng 10 SMS DB miễn phí mỗi ngày.
  • Sau khi xác nhận đăng ký thành công, thuê bao sẽ gửi các tin nhắn trong thời gian diễn ra dịch vụ để dành quyền đá và kiểm soát bóng quả bóng với thời gian lớn nhất. Cú pháp Đá bóng là: DB gửi đến 9826 (Miễn phí 10 SMS đầu tiên trong ngày)
  • Sau mỗi lần soạn DB gửi đến 9826, thuê bao đó sẽ nhận được một thông báo bạn đã đá bóng (thuê bao đó được hệ thống ghi nhận là đúng quy định (thuê bao nội mạng, đã đăng ký dịch vụ). Thời gian thuê bao đó đá quả bóng được hệ thống ghi nhận từ lúc tin nhắn thuê bao đó gửi lên hệ thống thành công.
 • Ví dụ: Thuê bao A soạn DB gửi đến 9826 đến hệ thống dịch vụ lúc 13h11’02” chiều. Tính từ lúc này, hệ thống ghi nhận thời gian mà thuê bao A đã đá quả bóng là từ 13h11’02”. Sau đó hệ thống gửi cho thuê bao A một thông báo SMS việc thuê bao đó đã đá quả bóng vào lúc 13h11’02”.
 1. Thuê bao khác tham gia đá bóng
  • Các thuê bao khác cung tham gia dịch vụ đúng theo quy định của dịch vụ cùng soạn DB gửi đến 9826 để dành quyền đá bóng từ thuê bao trước đó đã soạn tin nhắn DB gửi đến 9826 lên đầu số dịch vụ để đá quả bóng đó.
  • Tại thời điểm một thuê bao B khác tham gia gửi tin nhắn đá bóng DB gửi đến 9826 lúc 13h13’02”. Hệ thống cũng bắt đầu ghi nhận thời gian đá bóng của thuê bao B từ lúc 13h13’02”. Đồng nghĩa với việc thuê bao A đã bị thuê bao B dành mất quyền đá bóng từ lúc 13h13’02”. Lúc này, hệ thống dịch vụ gửi cho thuê bao B một tin nhắn thông báo thuê bao của họ đã đá được quả bóng đó từ thời điểm 13h13’02”. Thuê bao A bị thuê bao B dành mất quyền đá bóng cũng sẽ nhận được 1 tin nhắn cảnh báo có một thuê bao khác đang tham gia dịch vụ và đã dành mất quyền đá quả bóng mất rồi..
  • Hệ thống sẽ xác nhận cho thuê bao A đã có 1 phiên thời gian kiểm soát được quả bóng được 2 phút từ 13h11’02” đến 13h13’02”. Và tiếp tục tính thời gian đá và giữ được quả bóng kia cho thuê bao khác theo quy luật tương tự.
 1. Giành lại quyền Đá bóng
  • Do thuê bao B đã dành quyền đá và Kiểm soát bóng từ 13h11’02, thuê bao A sẽ nhận được tin cảnh báo việc mình bị mất quyền đá và giữ quả bóng đó. Thuê bao A tiếp tục được phép soạn tin nhắn theo cú pháp dịch vụ: DB gửi đến 9826. Hệ thống tiếp tục ghi nhận cho thuê bao A thời gian mà thuê bao A đã giành lại quyền đá và giữ quả bóng. Đồng thời tính số thời gian mà thuê bao B đá và giữ quả bóng. Hệ thống gửi cho thuê bao A tin nhắn xác nhận việc thuê bao A đã giành lại quyền đá bóng. Cùng lúc đó, thuê bao B sẽ được cảnh báo quyền đá và Kiểm soát bóng của thuê bao B đã bị thuê bao khác cướp mất.
 1. Quy định số lượng tin nhắn tham gia đá và Kiểm soát bóng mỗi ngày
  • Mỗi ngày, trong khung thời gian quy định của dịch vụ diễn ra thì các thuê bao có quyền tham gia dịch vụ. Thuê bao được phép đăng ký, soạn tin nhắn gửi lên đầu số dịch vụ để được đá và giữ quả bóng đó. Số lượng tin nhắn tối đa mà thuê bao có thể soạn để đá và giữ quả bóng là trong 1 ngày là 1000 tin nhắn. Nếu thuê bao sử dụng hết hơn 1000 tin, từ tin 1001 trở đi, hệ thống không ghi nhận thời gian đá và giữ quả bóng cho thuê bao đó.
 1. Tin nhắn cảnh báo Bạn bị mất quyền Đá và Kiểm soát bóng
  • Trong quá trình các thuê bao tham gia Đá và Kiểm soát bóng hàng ngày, thuê bao giành quyền đã và Kiểm soát bóng liên tục của nhau nhằm có tổng số thời gian đá và Kiểm soát bóng lớn nhất ngày. Thuê bao bị thuê bao khác giành mất quyền đá và Kiểm soát bóng sẽ nhận được tin nhắn cảnh báo quyền đá và Kiểm soát bóng của mình bị thuê bao khác lấy mất. Đồng thời thuê bao đang giành quyền đá và Kiểm soát bóng sẽ nhận được tin báo chúc mừng khi đã lấy được quyền đá và Kiểm soát bóng của thuê bao khác.
  • Trong một số thời gian cao điểm của dịch vụ. xuất phát từ nhiều nguyên nhân như:
  • Sóng mạng tại thời điểm thuê bao nhắn gửi lên tổng đài dịch vụ không gửi đến được hoặc gửi đi bị lỗi: lỗi hết tài khoản gốc, lỗi máy điện thoại, lỗi trạm sóng... do địa hình, do hậu quả thiên nhiên gây ra.
  • Lỗi do hệ thống giờ cao điểm, hệ thống xử lý hàng ngàn câu lệnh cùng lúc nên có khả năng xảy ra lỗi xảy ra
  • Tin nhắn cảnh báo gửi tới thuê bao đang giữ quyền đá bóng nhưng bị thuê bao khác lấy mất nhưng lại không nhận được. Dẫn đến thuê bao vẫn nghĩ mình đang giữ quyền đá và Kiểm soát bóng.Tương tự với thuê bao giành được quyền đá bóng nhưng lại không nhận được tin nhắn chúc mừng đang giành quyền đá và Kiểm soát bóng.
  • Để thuê bao chủ động nắm bắt thời gian đá và Kiểm soát bóng của mình chính xác nhất. trong những thời điểm mà thuê bao cho rằng mình không nhận được tin cảnh báo việc bị mất quyền đá và Kiểm soát bóng hoặc không nhận được tin nhắn chúc mừng bạn lấy được quyền đá và Kiểm soát bóng. Bạn sử dụng cú pháp KT để kiểm tra thời gian đá và Kiểm soát bóng hàng ngày của mình. Để được trợ giúp trực tiếp, Bạn vui lòng gọi lên số hotline CSKH dịch vụ là 02422134777 để được tư vấn, giải đáp nhanh nhất.(Gọi đến mạng Viettel  790 đ/ phút. Gọi đến các mạng khác  1.090 đ/ phút) .
 1. Cú pháp huỷ và cú pháp tương tác khác
  • Để hủy dịch vụ, khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp cụ thể sau:

HUY FB gửi 9826 (Miễn phí)

  • Để tra cứu các giải thưởng ngày, giải tháng và giải chung cuộc, khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp cụ thể sau:

SP gửi 9826 (Miễn phí)

  • Để kiểm tra Phiên thời gian đá và kiểm soát bóng lớn nhất trong ngày/ tháng của mình, khách hàng soạn tin nhắn:

KT gửi 9826 (Miễn phí)

 • Để kiểm tra số tin nhắn đã soạn đá và kiểm soát bóng trong ngày của mình, khách hàng soạn tin nhắn:

TK gửi 9826 (Miễn phí)

  • Để kiểm tra danh sách 03 thuê bao đang có thời gian đá và kiểm soát bóng lớn nhất giải ngày và 01 thuê bao đang có thời gian đá và kiểm soát bóng lớn nhất giải tháng, khách hàng soạn tin nhắn:

DS gửi 9826 (Miễn phí)

  • Để xem trợ giúp sử dụng, khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp cụ thể sau:

HFB gửi 9826 (Miễn phí)

 • Để xem từ chối nhận tin nhắn từ dịch vụ , khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp cụ thể sau:

TC gửi 9826 (Miễn phí)

  • Để xem đồng ý nhận tin nhắn từ dịch vụ , khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp cụ thể sau:

QC gửi 9826 (Miễn phí)

  • Mật khẩu truy cập web/wapsite dịch vụ: MFB gửi 9826 (Miễn phí)
  • Bảng thống kê các cú pháp dịch vụ:

STT

CÚ PHÁP

ĐỊNH NGHĨA

CƯỚC PHÍ

1

DK FB

Mã phụ: FB, OK, G9, S9, IP, CK, UH, HI, MT, DA, MU, CR7, LI, RE,BA,

Đăng ký dịch vụ

Đăng ký lần đầu miễn phí
Đăng ký từ lần 2: 5.000đ/ngày

2

HUY FB

Hủy dịch vụ

3

DB

Mua nội dung lẻ, tương tác đá và Kiểm soát bóng

500đ/SMS

4

SP

Tra cứu giải thưởng giải Ngày/tháng/chung cuộc

5

KT

Kiểm tra Phiên thời gian đá và Kiểm soát bóng lớn nhất trong ngày/tháng

6

TK

Kiểm tra số tin nhắn để đá và Kiểm soát bóng lớn nhất trong ngày/tháng

7

DS

Kiểm tra danh sách thuê bao đang có phiên thời gian đá và Kiểm soát bóng lớn nhất trong ngày/tháng

8

HFB

Xem trợ giúp sử dụng

9

MFB

Mật khẩu truy cập dịch vụ

11

TC

Từ chối nhận thông tin quảng cáo dịch vụ

12

QC

Đăng ký nhận lại tin Quảng cáo từ dịch vụ

13

DB

Tương tác đá kiểm soát giữ bóng

 Quy định ở bảng 1.2

Bảng 1.2

STT

Số dư tài khoản chính (TKC) khi gia hạn

 Mức trừ cước (Đã bao gồm VAT)

Số tin nhắn DB được tặng Miễn phí khi gia hạn thành công

Số tin nhắn DB mất phí 500đ/DB khi gia hạn thành công

1

TKC ≥ 5.000 đồng

5.000 đồng/ngày

10

11-1000

2

5.000 đồng > TKC ≥ 3.000 đồng

3.000 đồng/ngày

5

6-1000

3

3.000 đồng > TKC ≥ 1.000 đồng

1.000 đồng/ngày

2

3-1000

4

TKC < 1000 đồng

0

1-1000

STT

Số dư tài khoản chính (TKC) khi đăng ký

 Mức trừ cước (Đã bao gồm VAT)

Số tin nhắn DB được tặng Miễn phí khi đăng ký

Số tin nhắn DB mất phí 500đ/DB khi đăng ký

1

TKC = 0 đồng khi đăng ký lần đầu

10

11-1000

2

TKC = 0 đồng, đăng ký không phải lần đầu

0

0

3

TKC ≥ 5.000 đồng, đăng ký không phải lần đầu

5.000đ

10

11-1000

4

5.000 đồng > TKC ≥ 0 đồng, đăng ký không phải lần đầu

0

0

Bảng 1.2.